top of page

LIFE COACHING

Zarządzanie stresem/Podejmowanie decyzji/Pewność siebie/Wystąpienia publiczne/Wypalenie zawodowe / Mobbing / HR

Praca jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia, nie tylko ze względu na czas jej poświęcany, ale role, z którymi musimy sie utożsamiać w jej trakcie. Bycie szefem, na przykład, łączy się z obowiązkami sprawowania kierownictwa nad podopiecznymi, podziału ich pracy, ewaluacji itp. Każda z tych ról wiąże się również z pewnym poziomem stresu zarówno dla osoby po jednej jak i po drugiej stronie stołu.

 

Innym problemem wiążącym się z pracą może być jej nadmiar lub nieumiejętność stawiania priorytetów/nieefektywny sposób pracy, które doprowadzają do niewywiązywania się z nałożonych odpowiedzialności lub poczucia, że praca stała się głównym elementem mojego życia lub zdominowała moje życie prywatne. Sygnały tzw. wypalenia zawodowego zbyt często interpretowane są przez nas za późno i doprowadzają wielokrotnie do stanów depresyjnych lub długotrwałej depresji.

 

Bywa jednakowoż, iż uwielbiamy swoją pracę, lecz na drodze do perfekcjonizmu stoi parę przeszkód np. brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, stres przed wystąpieniami publicznymi, nieumiejętność pracy pod presja czasu itp.

 

Life coaching oferuje pomoc w rozwiązaniu tych i wielu innych problemów z zakresu psychologii pracy/HR i utrzymywania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym .

 

bottom of page